Masterplan Kanaleneiland Centrum

Het door het Utrechtse college van B&W en de gemeenteraad vastgestelde Masterplan (2004)  en beeldkwaliteitsplan (2006) voor Kanaleneiland Centrum gaat uit van nieuwbouw, sloop en vervangende nieuwbouw. Gemeente Utrecht, Mitros, Portaal, Heijmans (voorheen Proper-Stok) en veel bewoners vonden een grote verandering voor het centrum hard nodig om de veiligheid en leefbaarheid in het hart van Kanaleneiland te verbeteren. Ook voor Kanaleneiland Noord en Kanaleneiland Zuid werden plannen en visies gemaakt voor verbetering van de woningen en de leefbaarheid. Kanaleneiland in de lift!  

Masterplan 2004: sloop en nieuwbouw in het centrum
Met renovatie kon het centrum niet zo ingrijpend veranderen. Nieuwbouw, sloop en vervangende nieuwbouw waren daarom het uitgangspunt van het vastgestelde masterplan voor Kanaleneiland Centrum. Het plan maakte op deze manier parkeren, uitbreiding van het winkelcentrum en verschillende woningtypen in het centrum van Kanaleneiland mogelijk.

De GEM Kanaleneiland BV
Om de plannen uit te voeren hebben de gemeente Utrecht, Mitros, Portaal en Heijmans (voorheen Proper- Stok Ontwikkelaar) samen een Grond Exploitatie Maatschappij in het leven geroepen; de GEM Kanaleneiland Centrum. Mitros, Portaal en Heijmans zijn samen de ontwikkelende partners. 

Deelgebied 4 en 5: oorspronkelijk sloop en nieuwbouw, nu vooral renovatie
Voor het gebied tussen het winkelcentrum en het Amsterdam-Rijnkanaal, stonden, conform het masterplan, ook ingrijpende sloop/nieuwbouwplannen op het het programma, De oorspronkelijke bewoners werden hiervoor geherhuisvest. Om het gebied levendig en leefbaar te houden, namen Mitros en Portaal het initiatief om de vrijgekomen flats en eengezinswoningen te tijdelijk verhuren aan creatieve ondernemers en starters en aan studenten (onder de noemer Eiland 8).  

Begin 2014 sloegen de vier GEM-partjen een andere weg in. En is gekozen voor een gevarieerd programma van vooral renovatie, een beperkte hoeveelheid sloop-nieuwbouw en aanpassingen van de openbare ruimte. Reden van de wijziging is dat de oude sloop/nieuwbouw-plannen niet meer haalbaar zijn. Door te kiezen voor een andere aanpak kunnen de partijen blijven investeren in de vernieuwing van de wijk.