Update: einde tijdelijke verhuur; meer duidelijkheid ontwikkelingen

In september hoorden de overgebleven tijdelijke bewoners van Eiland 8 in Kanaleneiland Centrum dat de einddatum van hun tijdelijke huur in zicht komt en dat ze moeten verhuizen. De woningen tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het winkelcentrum Kanaleneiland Centrum zijn bijna zeven jaar lang verhuurd op basis van een leegstandsvergunning. Deze vergunning loopt met ingang van 1 april 2016 af (voor een deel van de woningen 15 april 2016). Door wet- en regelgeving is na het aflopen van de leegstandvergunning verhuur op tijdelijke basis uitgesloten. Ook het in bruikleen geven van de woningen is niet mogelijk. 

Vernieuwing in fasen
Het gebied tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het winkelcentrum Kanaleneiland Centrum – Your Urban Space genoemd – wordt in fasen vernieuwd. De vernieuwing bestaat uit renovatie, een klein gedeelte sloop/nieuwbouw en verbetering van de openbare ruimte. Uitwerking en uitvoering gebeurt in fasen. Dat biedt de ontwikkelende partijen (Heijmans, Mitros, Portaal en de gemeente) de mogelijkheid om de plannen goed te laten aansluiten op veranderende omstandigheden, zorgt ervoor dat investeringen haalbaar zijn en dat koop- en huurwoningen niet allemaal tegelijkertijd op de markt komen.

Stand van zaken oktober 2015
De vernieuwing van Your Urban Space startte met de twee flats en 10 eengezinswoningen aan de kant van het Amsterdam-Rijnkanaal. De renovatie van de eerste flat, gelegen aan de Rooseveltlaan, is in volle gang. Heijmans voert de werkzaamheden uit. De 70 renovatieappartementen zijn sinds mei in de verkoop (zie www.yoururbanspace.nl voor informatie en openstelling modelwoningen). De oplevering van de eerste woning is dit najaar. Daarna volgt de renovatie van de flat aan de Auriollaan, ook door Heijmans.
Deze zomer kocht een bewonersgroep uit het centrumgebied de eerste 10 kluswoningen. Zij hebben de verplichting de woningen binnen twee jaar te renoveren en energetisch te verduurzamen. 

Volgende fase nabij winkelcentrum en kluswoningen
Eind 2015, begin 2016 volgt de renovatie van de twee flats tegenover het winkelcentrum (Trumanlaan/Monnetlaan) door Portaal en Volker Wessels. Hier komen duurzame huurwoningen. De resterende kluswoningen gaan dit najaar in de verkoop. De procedure en criteria hiervoor werken de vier GEM-partijen op dit moment uit.   

Middengebied
Ook is duidelijkheid over de vernieuwing van de vier flats in het middengebied van Your Urban Space (Auriollaan/Marshalllaan/Monnetlaan). Heijmans en Aventicum Capital Management hebben de intentie de 252 appartementen in deze flats grondig te renoveren voor verhuur (vrije sector) aan jonge starters op de woningmarkt. De realisatie staat gepland vanaf april 2016.  

Kijk voor meer informatie op www.yoururbanspace.nl