start inspraak bestemmingsplan deelgebied 3, achter politiebureau

De plannen voor deelgebied 3 zijn in voorbereiding. Dit gebied ligt direct tegenover het winkelcentrum, tussen de Marco Pololaan, de Amerikalaan, de
Churchilllaan en de Beneluxlaan. De plek waar vroeger het Niels Stensen college stond.

Om de plannen mogelijk te maken, is voor deelgebied 3 een bestemmingsplan gemaakt en
een besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen. Lees meer in het wijkbericht. 

In dit deelgebied komen:
- Een nieuwe vestiging van het ROC Midden Nederland van 8.000 m2 brutovloeroppervlak
(bvo), als vervanger van de huidige vestiging aan de overkant. Het ROC komt op de plek van het zojuist gesloopte Ons Eiland (Restaurant Van Dijk).
- ca. 40 sociale huurappartementen;
- ca. 60 ééngezinswoningen.
- maatschappelijke voorzieningen: bibliotheek, wijkservicecentrum Zuidwest (wijkbureau) en het centrum voor jeugd en gezin.

De huidige vestigingen van Rabobank en politiebureau blijven. Ook het pand waar de GG en
GD in gehuisvest is, blijft voorlopig gehandhaafd. Parkeren voor de functies wordt nagenoeg geheel
opgelost in een gebouwde parkeervoorzieningen, parkeren voor bezoekers van de woningen komt
in de openbare ruimte.