nieuw ontwerp ARK park

Nieuw park

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor het Definitief Ontwerp van het nieuwe park langs het Amsterdam Rijnkanaal. Een ontwerp dat samen met vele bewoners, jong en oud, is gemaakt. Er komt een wandel- en fietsboulevard. De Rooseveltlaan wordt een halve meter versmald. En de parkeerplaatsen worden langs deze straat aan de kant van het park opnieuw aangelegd. Ook de parkeerpleinen voor de drie hoge flats langs het kanaal krijgen een nieuwe inrichting. In het park komen op meerdere plaatsen sportvelden en speelvelden. De speelvelden zijn allemaal in de vorm van een cirkel.

Als het park klaar is, komt er een parkcoördinator die het beheer van het park regelt en bewoners helpt met het organiseren van activiteiten voor en met bewoners. De herinrichting van het park gaat ongeveer een jaar duren. De gemeente schakelt hiervoor een aannemer in. De eerste werkzaamheden starten al in december 2010. Bewoners kunnen last hebben van de werkzaamheden. Om de overlast te beperken wordt het werk zoveel mogelijk per deelgebied uitgevoerd.  Eind 2011 is het meeste werk gedaan. Het is nog mogelijk dat in het vroege voorjaar van 2012 de laatste bomen en heesters worden geplant.