kruising Marco Pololaan en Churchilllaan dicht

Volledige afsluiting deel Marco Pololaan voor politiebureau.

De Marco Pololaan, tussen de Churchilllaan en de Amerikalaan, wordt volledig opengebroken en afgesloten voor al het verkeer. Deze werkzaamheden hebben te maken met de nieuwbouwplannen op het bouwterrein achter het politiebureau. Nog het eind van dit jaar zal het ROC Midden Nederland starten met de bouw van een nieuw ROC (zie achterzijde, deelgebied 3). De werkzaamheden duren van begin september tot het eind van dit jaar.

De eerste week van september start de aannemer met het weghalen van alle verharding op dit deel van de Marco Pololaan. Alleen voor brandweer, ambulance en politie wordt een noodweg aangelegd, aan de kant van het politiebureau. Daarna gaan de nutsbedrijven kabels en leidingen verleggen en vervangt de aannemer het riool. In het najaar worden de huidige bomen langs de zijde van het politiebureau verplaatst naar het tijdelijke parkeerterrein achter het huidige ROC. Vervolgens worden de nieuwe rijbaan, fiets- en voetpaden aangelegd en de kruising met de Churchilllaan weer hersteld zodat eind 2011 de bouw van het ROC kan starten.

Geen doorgang meer mogelijk tot eind 2011

Voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer komen er omleidingroutes. Voetgangers en fietsers kunnen heen en weer via de Amerikalaan, voor de Rabobank langs. Of zij kunnen via de Amerikalaan, Rooseveltlaan onder de brug door naar Kanaleneiland Noord. Automobilisten vanaf de Churchilllaan worden via de Beneluxlaan en de Amerikalaan geleid. Gemotoriseerd verkeer vanaf de Marco Pololaan richting het winkelcentrum wordt via de Cortezlaan, Rooseveltlaan, Bernadottelaan en Trumanlaan omgeleid. Of ze gaan via de Vasco da Gamalaan en de Beneluxlaan naar het 5 Meiplein. We vragen uw begrip voor deze overlast.

Buslijn 7 gaat richting de stad een andere route rijden, namelijk via de Columbuslaan, Cortezlaan, Rooseveltlaan naar de Churchilllaan. De halteplaats aan de Columbuslaan/ Afrikalaan richting de stad wordt tijdelijk vervangen door een noodhalteplaats op de Columbuslaan vlak voor de Cortezlaan. De halte op de Marco Pollaan vervalt. De tijdelijke halte wordt op het haltebord aangegeven.

Voor vragen of meer informatie over de werkzaamheden kunt u terecht bij de gemeente Utrecht, 030-286 00 00 en vraag naar de heer van Schaick, projectleider gemeente Utrecht.