Kanaleneiland vernieuwt

Er is al veel in Kanaleneiland veranderd en de komende jaren verandert er nog meer. Grote projecten (nieuwbouw en renovatie) zijn in uitvoering of worden nog uitgevoerd. Zowel in het Centrum, als in Zuid en Noord.

Vernieuwing is nodig. Echter, Kanaleneiland is nu ook al mooi, vinden veel wijkbewoners. Het is een thuishaven vol diversiteit met kunst en cultuur; een levendige wijk waar mensen uit 150 verschillende culturen samenwonen, studeren, werken en recreëren.

Wilt u weten wat waar te doen is en welke activiteiten in de wijk plaatsvinden:
Kijk op de kaart of ga naar de site van wijk Zuidwest van de gemeente Utrecht.

Waar komt de naam vandaan? 

Kanaleneiland dankt zijn naam aan de twee kanalen waar het tussen ligt: het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. Een echt eiland dus!

De straatnamen in de wijk, hebben te maken met het optimisme voor een nieuwe samenleving na de Tweede Wereldoorlog. Verzetshelden, ontdekkingsreizigers en hun schepen, grote leiders en belangrijke data  vind je erin terug. Ook de nieuwbouw houdt de ontdekkingsreizigers aan!

Het begin van Kanaleneiland 

Kanaleneiland is gebouwd tussen 1954 en 1960. Het zou heel anders worden dan de benauwde, stenige vooroorlogse wijken. Het nieuwe Kanaleneiland werd ruim en groen. Met hoogbouw, met veel ruimte op de grond voor groen, ruime verkeerswegen, de (eerste) auto’s en speelplekken voor kinderen. De flats en de bijbehorende laagbouw werden neergezet in een compositie die ruimte bood aan besloten binnentuinen en openbare pleintjes. Deze compositie van hoog- en laagbouw werd overal herhaald: als een soort stempel. Langs de grote wegen en aan het water kwamen de hoogste gebouwen, waaronder het toen hoogste gebouw van Nederland, de Nationale Nederlanden.

De wijk bestaat uit verschillende buurten.
Kenmerkend zijn:
* veel sport- en spelvoorzieningen voor kinderen en de jeugd
* nieuw sportpark Welgelegen
* een groot winkelcentrum en meubelboulevard, met sinds 2011 het hoofdkantoor
   van Ikea
* dichtbij de diverse snelwegen
* omringd door prachtige parken (de zone langs het Amsterdam-Rijnkanaal
   en Park Transwijk)
* met de sneltram in 8 minuten op het station
* de wijk met de hoogste organisatiegraad van bewonerscommissies, vader-
   en oudergroepen en buurtcomités
* vele grote nieuwbouw- en renovatieprojecten zoals Kanaleneiland Noord, 
   Kanaleneiland Centrum, Zuid, en de City Campus voor studenten en
   starters.