Deelproject 4 en 5: Your Urban Space

Deelproject 4 en 5 zijn in het vernieuwingsplan gekoppeld. 

Oorspronkelijk sloop en nieuwbouw, nu vooral renovatie
Voor dit gebied, het gebied tussen het winkelcentrum en het Amsterdam-Rijnkanaal, stonden ingrijpende sloop/nieuwbouwplannen op het het programma. Begin 2014 sloegen de corporaties Mitros en Portaal, de gemeente Utrecht en Heijmans een andere weg in. En is gekozen voor een gevarieerd programma van vooral renovatie, een beperkte hoeveelheid sloop-nieuwbouw en aanpassingen van de openbare ruimte. Reden van de wijziging is dat de oude sloop/nieuwbouw-plannen niet meer haalbaar zijn. Door te kiezen voor een andere aanpak konden de partijen blijven investeren in de vernieuwing van de wijk. Door uitwerking en uitvoering in fasen kon snel worden gestart en is het mogelijk plannen goed te laten aansluiten op veranderende omstandigheden.

Your Urban Space
Onder deze naam ontwikkelen de GEM-partijen het gebied. Rondom de vier binnentuinen komen renovatieappartementen, kluswoningen en nieuwbouw-appartementen. Het gaat om koop en huur; voor actieve stedelingen die goed en betaalbaar willen wonen. Kijk op de site www.yoururbanspace.nl voor informatie

Het gaat om:
- 4 woongebouwen die door Heijmans worden gerenoveerd tot in totaal 244 koopappartementen
- 4 woongebouwen die Heijmans renoveert in opdracht van Aventicum tot 244 huurappartementen (vrije sector) 
- 10 kluswoningen die aan een bewonersgroep zijn verkocht met de verplichting de woningen te renoveren en energetisch te verduurzamen. Nog 10 kluswoningen volgen.
- de eengezinswoningen langs de Churchilllaan maken plaats voor vier woongebouwen met in totaal 235 nieuwbouw huurappartementen. Heijmans bouwt in opdracht van Vesteda. 
- aan de Bernadottelaan, waar nu nog woningen staan, komen 24 eengezinswoningen. Ook hier is Heijmans de bouwer. 

Eiland8
Om tijdens de transformatie het gebied levendig en leefbaar te houden is in 2008, op initiatief van Mitros en Portaal, Eiland 8 opgericht. Een collectieve broedplaats, waarmee vooral creatieve ondernemers en ook studenten naar het gebied werden getrokken. Zij huurden tot april 2016 tijdelijk de leegstaande huurwoningen die nu zijn/worden gerenoveerd.